Saopštenja

  good hits

7.  Cilјevi  UG Pekus u oblasti zaštite lјudskih i manjinskih prava:

(1) polazeći od činjenice da je epistemološka i medijska slika o Vlasima Srbije nepovolјna, puna stereotipa i predrasuda, Udruženje će sistematski raditi na promeni te slike, ne uzdržavajući se ni od krivičnih prijava u slučajevima evidentnog kršenja zakona iznošenjem neistina, uvreda i kleveta po etničkoj osnovi i širenja verske i entičke netrpelјivosti na štetu Vlaha ili Rumuna;

(2) imajući posebno u vidu stanje na društvenim mrežama na kojima se flagrantno krše lјudska i manjinska prava direktnim napadima na ličnost Vlaha i Rumuna, Udruženje će uložiti poseban napor da se nađe najbolјi način da se tom zlu stane na put.

 

Saopštenje br. 1, 2. VII 2017.

REAKCIJA NVO "PEKUS" NA TEKST U "KURIRU" O VLAŠKOJ "MUMA PADURI" KAO UBICI SRPSKIH LOVACA

Link na saopštenje!